GÜLHANE CORNER HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2023

İÇERİK


 1. Rapor Hakkında


 2. Tesis tanıtımı ve tesis özellikleri


 3. Sürdürülebilirlik ekibi


 4. Sürdürülebilirlik yönetim sistemi ve politikalar


 5. Sürdürülebilir yönetim sistemi uygulamalar


 6. Çevre etkilerinin azaltılması


 7. Kültürel çalışmalar


 8. Sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleşmesi planlanan çalışmalar


 1. RAPOR HAKKINDA

  Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.

  “Sürdürülebilirlik politikalarımız” şirketimizin bu konudaki taahhüdü mahiyetindedir. Bu noktadan hareketle tüm yönelimlerimiz bu niyet ve istikamette olacaktır. Amacımız otelimizde temel alanlarda, sürdürülebilirlik prensibini bir “iş yapış şekline” dönüştürebilmek, kurumsal hafızaya kazandırabilmektir. Çabalarımızın başarıya dönüşmesi ve süreklilik kazanması ancak çalışanlarımız, misafirlerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çözüm ortaklarımız, yakın çevremizdeki tüm muhataplarımızla birlikte hareket ederek yaygınlaştırmak ve her geçen gün güçlendireceğimiz bir ortaklık haline getirmek ile mümkün olacaktır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının ayrılmaz bir

  parçası olarak değerlendirilen personellerin bilinçlendirilmesi, sürece dahil olabilmeleri için fırsatlar verilmesi ve gelişim fırsatlarına katkıda bulunabilmeleri oldukça değerlidir. Bu bağlamda yıllık eğitim planlamalarımızda ve oryantasyonlarımızda; sosyal haklar, yerel istihdamın desteklenmesi, doğal yaşamın korunması, vahşi yaşamı destekleme, yakın çevrenin tarihi turistik yerleri, kültürel zenginliği, ekolojik çeşitliliği, enerji ve su tasarrufu, çevre faaliyetleri-geri dönüşüm sistemimiz, yerel kaynaklara yönelim gibi eğitim konularımız yer almakta, işletme içerisinde sürdürülebilirlik felsefesinin yaygınlaştırılması için çalışılmaktadır. Iş stratejilerine paralel insan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere iş sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik destek vermek, yüksek performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm paydaşlar için değer yaratılmasına katkıda bulunmak temel hedeftir. Tüm bunların yanı sıra gerek oryantasyon eğitimi gerek ise yıllık eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen profesyonel düzeyde eğitimler ile farkındalıkların her anlamda arttırılması hedeflenmektedir

  Sürdürülebilirlik çalışmaları, Otel Yönetimleri koordinasyonunda olup, bu alandaki faaliyetlerimiz ve performansımızın değerlendirmesi daima paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerine açıktır


 2. TESİS TANITIMI VE TESİS ÖZELLİKLERİ


  Misafirlerimizin konfor ve huzuru hissetmeleri için gerekli olanaklara sahip odalarımızda; Yüksek hızlı kablosuz internet

  TV/Uydu


  Misafir su ve içecek ikram tepsisi Uyandırma hizmeti

  Belboy Hizmeti

  Çamaşır yıkama, kuru temizleme, terzi, ütü hizmeti Saç kurutma makinası

  Banyo hijyen kiti


  Merkezi yangın sistemi ile bağlantılı duman dedektörü Gürültü için özel yalıtımlı kapı ve pencere sistemi mevcuttur.

  .

  Engelsiz misafirlerimizin erişimi için tesis girişi, dinlenme alanı ve kahvaltı salonunda engelsiz erişim yer almaktadır.


 3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KİBİ

  Tesisimizde yer alan sürdürülebilirlik ekibi


  Sürdürülebilir yönetim sisteminin kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.


  Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmekte, Ulaşılamaması durumunda, hedeflerimiz, politika ve uygulamaları gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya gayret gösteririz.


  Ekip Lideri EMRAH YILMAZ  Çevre Temsilcisi ERKAN SUBASI


  Enerji Yönetimi Temsilcisi

  YONCA SUBASI


  Çalışan Temsilcisi EMRAH YILMAZ


  Destek Elemanı ERKAN SUBASI


 4. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ VE POLİTİKALAR


  Sürdürülebilir yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, doğal afetler, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik başlıklarında risk analizi yapılmaktadır. Gerekmesi halinde yeni başlıklar da eklenebilmektedir.


  Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır. Bu belgenin ekinde risk analizi ve kriz yönetiminin nasıl yapılacağı yer almaktadır.


  SYS kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir.


  Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda, hedeflerimiz, politika ve uygulamalarımız gözden geçirilir. Bu sayede sürekli iyileştirmeyi sağlamaya gayret gösteririz.

  Otelimizin yönetim sistemine ilişkin hedefler ve hedeflere uyumun takip edildiği performans göstergeleri bu belgenin ekinde yer almaktadır.


  Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın üçüncü aşama yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.


  Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.


  Yukarıda belirtilen adımlar özetle Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) yaklaşımı olarak ifade edilebilir  Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın, en değerli varlığımız olduğu bilinci ile güvenliklerini sağlamak ve korumak öncelikli iş hedefimizdir.

  Otelimiz, yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümlerin uygulanması, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre bilincini arttıracak girişimlere destek sağlanması adına her zaman hazırdır.

  Faaliyet göstermekte olduğumuz İstanbul’da, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; Hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

  İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının, tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

  Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, sorumluluk bilinci ile yönetiriz

  Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.

  Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

  Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

  İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, çalışanlarımız için tüm önlemleri almış ve gerekli iş başı eğitimlerinin yıllık eğitim programı çerçevesinde konusunda uzman kişilerce sunulmasına ayrıca hassasiyet göstermekteyiz.

  Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.


 5. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALAR


  Yasal uyum,

  Otelimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri sağlar.

  Sorulması veya ibraz edilmesinin istenmesi halinde otelimiz gerekli tüm izin, sertifika ve belgeleri ilgili kişi ve kurumlara ibraz eder.

  Bu belgeler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, son aya ait personel sigorta bildirgesi, vergi levhası, acil durum eylem planı, personel eğitimleri ve sertifikaları, işyeri hekimi ile yapılan sözleşme, belediyeden alınan kanalizasyon bağlantı belgesi, haşere ile mücadele yapıldığına ilişkin belgeler ve diğer gerekli belgelerdir.


  Paydaşlar ve iletişim

  Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.

  Otelimiz aynı zamanda politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıklarını, eylem ve işlemlerini de çalışanları ve müşterileri ile açık ve şeffaf şeklide paylaşmaktadır. Bunu yapmak için otelimizin internet sitesi kullanılmaktadır. İnternet sitemizde sürdürülebilirlik performansı hakkında periyodik raporlar yayımlanmaktadır. Bu raporlar konusuna uygun periyotlarda düzenlenir.

  Otelimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak müşterilerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem personelimizin hem de müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.

  Sistemimiz müşterilerimizin ve personelimizin hızlı, basit ve etkili şekilde geri bildirim yapabilmesini sağlayacak ve teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir.

  Bu sistem, misafirler için anket uygulamaları, sosyal medya hesaplarının düzenli takibi, çalışanlar için e-posta, mesajlaşma servisleri ve diğer iletişim kanalları, diğer tüm paydaşlar için ise e-posta ile iletişim ve bunların düzenli takibini içerir.

  Müşteri deneyimi: Otelimizde müşteri memnuniyetine önem verilir. Müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.

  Personel katılımı: Otelimizin yönetim sisteminin en önemli unsuru çalışanlarımızdır.

  Çalışanlarımız yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.

  Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

  Sürdürülebilirlik politikalarımız ve yönetim sistemimiz doğrultusunda oryantasyon eğitimleri dahil; çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili ve çalışma alanlarına ilişkin periyodik eğitim programları, işbaşı eğitimleri, yasal mevzuat gereği alınması gereken eğitimler ve rehberlik destekleri verilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis/masaj vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları, yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında yıllık eğitim planları uygulamaktayız.

  Çalışanlarımız tüm eğitim materyallerimize ücretsiz ve açık bir şekilde erişebilmektedir.

  Otelimiz 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir ve çalışana en az asgari ücret vermektedir. Ayrıca 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uyumu da otelimiz taahhüt eder.

  Otelimiz, sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmek için bir “Sürdürülebilirlik Ekibi” oluşturmuştur.


  Erişilebilirlik

  Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.

  Otelimiz ayrıca erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı ve bu konuda sürekli iyileştirmeyi takip ve taahhüt etmektedir.


  Satın alma

  Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları içermektedir.

  Otelimiz tarafından mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimiz ile belirli aralıklarla görüşmeler yapmaktayız. Onların sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgelerini kontrol etmekteyiz.

  Yerel satın alma:

  Otelimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir. Bu nedenle tedarikçilerini düzenli olarak denetlemekte, tedarikçi listesini güncellemekte ve tedarikçilerini bilgilendirmektedir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin oranı ölçülmektedir.

  Otelimiz mal ve hizmet satın alırken ithal ürünler için kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla adil ticaret tedarikçilere de öncelik vermektedir.

  Çevreye duyarlı satın alma:

  Otelimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir.

  Otelimiz, satın alımlarında çevreye duyarlı ürünlere (çevre etiketli ürünlere) öncelik vermektedir. Satın alınacak ürün grubunda çevre etiketli ürünler yoksa ilgili ürünlerini, üretimi ve diğer tüm süreçleri çevreye zarar vermeyen tedarikçi ve üreticilerden seçer.

  Otelimiz bu çerçevede, satın alımlarını yaparken sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip tedarikçilerin seçilmesini önceliklendirir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi belgelerdir.

  Ahşap, balık, kâğıt ve diğer gıdalar için çevre sertifikalı (FSC, MSC, AB-EcoLabel, vb.) veya kaynağı takip edilebilen ürünler tercih edilmektedir.


  Tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç, bitki, av hayvanı, vb.) otelimizde alınmamakta ve kullanılmamaktadır.

  Çevre sertifikalı, yerel üretici ve tedarikçilerden, adil ticaret tedarikçilerinden satın alımlarımızın toplam satın alımlara oranı ölçülmektedir.

  Otelimizin çevre sertifikalı, yerel ve adil ticaretle satın alma ile ilgili hedefleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, satın alımlarımızda yerel ve adil ticaret tedarikçilerinin oranının ve sayısının artmasını hedeflemekte ve buna özen göstermekteyiz.

  Verimli satın alma:

  Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmektedir.

  Otelimiz ayrıca, toplu alıma ve dökme ürün alımına öncelik vermektedir. Bu sayede otelimize daha az sayıda nakliyat yapılmakta, daha az sera gazı emisyonu üretilmektedir.

  Otelimize gelen ürünlerde gereksiz ve fazla plastik, naylon, kağıt, cam, ahşap ambalajların olmaması temel önceliğimiz ve tercihimizdir.


  Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satın alımında tek kullanımlık ürünlerden ve gereksiz ambalajdan (özellikle plastikten) kaçınılmaktadır. Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve kullanımı izlenmekte ve yönetilmektedir


  Çevre ve doğa koruma

  Kaynaklarımızı en verimli şekilde koruyarak çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşüm sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedefimizdir. Çevresel etkilerimizin farkında olarak gerekli önlem ve aksiyonların alınması için çaba gösteriyoruz.

  İşletmemizde iç ve dış müşteri şartlarının yanı sıra uluslararası ve ulusal yasal şart ve mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve sunumunda; kirliliğin önlenmesini ve sürdürülebilirliği sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi taahhüt ederiz.

  Bu taahhüdümüzü gerçekleştirimken,


  Personelde yapılan sosyal çalışmalar


  Tüm çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve ekip ruhunu yaşatmak adına yapılan şirket içi çalışmalar: Özel günlerde hediye ve hatıra dağıtılması

  Doğum günü kutlaması


  Sera gazı ve karbon emisyonunu dengelemek için personel doğum günlerinde tema’ ya ağaç bağışı yapılması. Maaşların ve personel hak ediş ödemelerinin zamanında ödenmesine önem verilmesi,

  Evlenen ve çocuğu olan personellere hediye verilmesi uygulaması,


  Yerel idarelere iş birliği ve katkı için ayrıca kültürel mirasa destek için çalışanlara ücretsiz müze kart hediye edilmesi

  Personelimizin yakınlarının talep olması durumunda aile-arkadaş indirimi uygulaması yapılmaktadır.


  Tüm çalışanların iş-üniformaları işle ilgili giyilen tüm kıyafetler otelin anlaşmalı olduğu çamaşırhane tarafından yıkanmakta ve ücreti otel tarafından karşılanmaktadır.


  Katılımcı sosyal sorumluluk projeleri.


  Periyodik sağlık taramaları düzenli olarak yapılmaktadır.


 6. ÇEVRE ETKİLERİNİN AZALTILMASI


  Kullandığımız doğal kaynakların, etkileşimde olduğumuz yakın çevre ve yörenin, çalışanlarımızla oluşturduğumuz büyük ailemizin kurumsal başarımıza ve misafirlerimize yaşattığımız deneyimlere büyük etkisi olduğunun farkında olarak, her aşamada sorumluluklarımızı gözden geçirmeyi bir yönetim anlayışı olarak benimsemekteyiz. Bu doğrultuda, içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve sürekliliği için “Çevre Politikası” oluşturmuş ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda planlayıp sonuçlarını analiz ederek mevcut durumumuzu her geçen gün iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için;

  Yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar ve tüm gerekliliklerini yerine getirir; faaliyetlerimizi ve kendimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştiririz.

  Çevreyi koruyarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir şekilde teslim edip ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşımaktadır.

  Eğitimin sürekliliğine inanarak, çevre bilincinin sadece çalışanlarımızın değil, konuklarımızın da benimsenmesini sağlar, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak çevre koruma projelerine katkı sağlamaktayız.

  Çevresel kirliliği önleyerek, geri dönüşümü söz konusu atıkların büyük oranda geri dönüşüme kazandırmak hedeflerimizdendir.

  Mevcut Uluslararası ve Ulusal yasal mevzuat ve gerekliliklerine uymak, faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmek, doğal kaynakları doğru kullanmak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak; sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi biyoçeşitliliğin ve enerjinin verimli kullanılması döngüsünün korunması ilkesi konularında, gerekli araştırma, projelendirme ve uygulama yapmak önceliğimizdir.

  Karbon salınımını minimuma indirmek için misafirlerimize özel yapmış olduğumuz çalışmalarda ıstanbul toplu tasıma haritaları internet sitemizde yayınlanmış, personel ve misafirlerimizde belirli dönemlerde çevre örgütleri tema ve vakıflara ağaç bağışı gerçekleştirilmektedir.


  Anlaşmalı olduğumuz tur şirketi ve tedarikçilerimiz ile yapmış olduğumuz anlaşmalarda öncelikli olarak elektrikli ve araç kullanmaları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

  Çevre etki değerlendirme analizi ve karbon emisyon ölçüm analizi düzenli olarak güncellenmektedir.


 7. KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR


  Yerel kültür ve değerlerin korunması konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız. Bu bağlamda;

  Kültürel tanıtım


  Bölgenin ticari hacmine katkı sağlanması Doğal ve tarihi zenginliklerin tanıtılması

  Yerel alanlardaki uygun davranış kurallarının lansmanı Tarihi ve kültürel varlıkların korunması

  Yerli Halkın İstihdamı konularında çalışmaların yapılması ve faaliyetlere dahil olunmasındaki hassasiyetimiz üst seviyededir.

  Kültürel mirasa konu alanlarda kurallar ve yaban hayatı koruma ile ilgili önergelerin yayınlanması, personele eğitim verilerek bu konuda misafirlerin bilgilendirilmesinin yapılması ve önergeler internet sitesinde yayınlanmış QR kod sistemi oluşturulmuş ve tüm alanlarda bu QR kod etiketleri bilgilendirmesi yapılmıştır.


  Bölge halkı ile iletişim

  Tesis yönetimi ve belirlenen temsilcileri aracılığı ile; Yerel istihdamın güçlendirilmesi,

  Yöresel farkındalığın artırılması,


  Yerel kaynak ve imkânların korunması,

  Bölgede yer alan yerel halk ve tedarikçileri desteklemek amacı ile ürün ve hizmetlerinin tesiste tanıtım imkanı Bölgede yardımlaşma,

  Bölgenin tanıtımını sağlayan çalışmaların desteklenmesi,


  Bölgeyi etkileyecek önemli konu ve sorunların çözümü konularında otel birlikleri, belediyeler, bölge muhtarlıkları, resmi makamlar ile görüşülüp, ihtiyaçlar belirlenerek ortak çalışmalar yapılmaktadır.


  Otelimizin verdiği hizmetin nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarında faaliyet gösteren süreçlerin ve işletmelerin, kamu yararına olan uluslararası, ulusal ve yerel tüm kanunlara uygun davranmalarının yanı sıra sosyal, fiziksel ve çevre koşullarını da kontrol altına alınarak sosyal uygunluk da gözetilmektedir.


 8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR