SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ
Doküman No ST-001
Yayın Tarihi 01.01.2023
Revizyon No 00
Revizyon
Tarihi
Sayfa No 1 / 17
1
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ
İÇERİK
1- KAPSAM
2- YÖNETİM SİSTEMİ
3- YASAL UYUM
4- PAYDAŞLAR VE İLETİŞİM
5- ERİŞİLEBİLİRLİK
6- SATINALMA
7- ÇEVRE VE DOĞA KORUMA
8- ENERJİ YÖNETİMİ
9- SU YONETİMİ VE ATIK SU
10- GID ATIĞI VE KATI ATIK
11- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR
12- SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALAR
1. KAPSAM
Bu belge, otelimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve
geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)'nin temel çerçevesini oluşturmakla
beraber kuruluşumuzun politikalarını ve uygulamaları ortaya koymaktadır.
Bu belge, otelin tüm paydaşları, misafirleri ve personeline yönelik hazırlanmıştır. Sistemimiz
otelimizin büyüklüğüne ve kapsamına uygun olacak şekilde sürekli geliştirilmektedir.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ
Sürdürülebilir yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, doğal afetler,
toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik başlıklarında risk analizi
yapılmaktadır. Gerekmesi halinde yeni başlıklar da eklenebilmektedir.
Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir
kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır. Bu belgenin ekinde risk analizi ve kriz
yönetiminin nasıl yapılacağı yer almaktadır.